БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2019 Регионално сдружение на общините "Марица"

Седалище:
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4

Адрес за кореспонденция:
Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница

maritza@maritza.info
тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020"
 

 

 

Проект: „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017

 

Управляващ орган: Управляващ орган на „Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020 - Министерство на икономиката и развитието (Гърция), Управляващ орган по Цел Оперативни програми "Европейско териториално сътрудничество"

 

Финансираща програма: „Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020

 

Водещ бенефициент: Регионално сдружение на общините "Марица"

 

Партньори:

- Бенефициент 2: ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА (DIMOSSINETERISTIKI EVROS SA)

- Бенефициент 3: Етнографски музей на Тракия - Агелики Гианакиду (Ethnological Museum of Thrace - Aggeliki Giannakidou)

- Бенефициент 4: ПАРТНЬОРСТВО НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ (ACTIVE CITIZENS PARTNERSHIP)

 

Период на изпълнение: 09/10/2017 - 08/10/2019

 

Обща цел

Основната цел на проекта е да популяризира и развива културното и природното наследство и наследството свързано с традиционни храни и вино в регион Хасково-Еврос.

 

Специфични цели:

1) Оценка на обектите от културното и природно наследство и традиционното кулинарно изкуство и вино, които са от изключително значение за района Хасково-Еврос

2) Подкрепа за развитието на природното и културно наследство, традиционното кулинарно изкуство и вино в Хасково - Еврос

3) Културното и природно наследство на трансграничния регион Хасково-Еврос - по-близо до туристите

4) Промотиране на културното и природното наследство на трансграничния регион

5) Подобряване на знанията за традиционното кулинарно изкуство и вино в трансграничния регион

 

Дейности:

 

Работен пакет 1: Управление на проекта и координация

Работен пакет 2: Комуникация и разпространение

Работен пакет 3: Интегрирана методология eTOURIST за културни и природни обекти и за традиционна кулинария и вино

Работен пакет 4: Разработване на пакет eTOURIST

Работен пакет 5: Валоризация на традиционната кулинария и вино на Хасково-Еврос

Работен пакет 6: eTOURIST на световния туристически пазар

 

Очаквани резултати

 

Работен пакет 1

- 6 партньорски срещи

- подготовка на доклади за напредък

 

Работен пакет 2

- 2 пресконференции

- 1 Заключителна конференция

- 1000 информационни брошури

- лого на проекта

- 2 информационни табели

- 2 банера

- Каталог

- видео за културното и природното наследство на трансграничния регион

- 30 публикации в медиите и представяне на проекта в социалните медии

 

Работен пакет 3

- 1 проучване на обекти на природното и културно наследство в трансграничния регион Хасково - Еврос и идентифициране на важни за региона обекти, с оглед валоризиране за туристически цели

- 1 проучване на традиционната кулинария и традиционните вина в регион Хасково-Еврос

- 1 интегрирана методология eTOURIST за българските и гръцките обекти

 

Работен пакет 4

- разработен пакет eTOURIST, който включва: софтуерно приложение за интелигентни устройства за предоставяне на иновативен достъп до природни и културни обекти, гастрономия и вино в трансграничния регион (eTOURIST); интерактивен дигитален уеб портал "Културно и природно наследство на Хасково-Еврос"; дигитализирани културни и природни обекти от значение за трансграничния регион; дигитализирани традиционна кулинария и традиционни вина

 

Работен пакет 5

- 3 обучения за валоризация на традиционна кулинария и вино

- 2 трансгранични фестивала представящи традиционната кулинария и традиционното вино

 

Работен пакет 6

- промотиране на eTOURIST на международния туристически пазар  

 

 

Напредък по проекта

- Ноември 2017 г. - възложени са услуги по разработване на документации за обществени поръчки по проект eTOURIST

- 04.12.2017 г. - Първа работна среща, Суфли, Гърция

- 04.12.2017 г. - Начална пресконференция, Суфли, Гърция

- Декември 2017 г. - възложени са дейностите: организиране на 3 еднодневни партньорски срещи; организиране на финални събития - 1 финална пресконференция за оповестяване на целите и планираните дейности по проекта и 1 финална научна конференция; осигуряване на логистика за тридневно обучение за готвачи, хотелиери и др., организирано от Партньор 4 в Област Хасково "Традиционни храни и вина" в Хасково; организиране на фестивал "Традиционни храни и вина от Хасково-Еврос"; организиране на участие на екипа по проекта в туристическо изложение за представяне на eTOURIST на туристическия пазар.

- Декемрви 2017 г. - възложени са дейностите: разработване на интерактивен уеб портал “Културно и природно наследство на Хасково - Еврос”; разработване на софтуерна апликация за мобилни устройства e TOURIST.

- Януари 2017 г. - Осъществено първо ниво на контрол на Водещия партньор за периода 09.10 - 31.12.2017 г.

- Януари 2017 г. - подготвен и изпратен до Съвместния секретариат Отчет за напредък по проекта за първия отчетен период 09.10 - 31.12.2017 г.

- Октомври 2017 г. - Март 2018 г. - извършване на проучвателни дейности във връзка с подготовка на спецификации за различните видове дейности.

- Април 2018 г. - Осъществено първо ниво на контрол на Водещия партньор за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

- Април 2018 г. - възложени са дейностите: Изработване и доставка на материали за научна конференция (60 бр. Конферентни чанти, 60 бр. USB флаш памет, 60 бр. тефтери, 60 бр. химикали); Изработване и доставка на 1000 информационни брошури; Дизайн и изработване на Лого на проекта; Изработване и доставка на информационна табела; Изработване и доставка на Roll-up банер; Изработване на видео материал за културно и природно наследство, храни и вина от ТГ регион.

- Април 2018 г. - Юни 2018 г. - извършване на проучвателни дейности във връзка с подготовка на спецификации за различните видове дейности.

- Май 2018 г. - 5 публикации за проекта в: haskovo.info на 08.05.2018 г.; haskovo.net на 18.05.2018 г.; izvestnik.info на 18.05.2018 г.; e-svilengrad.com на 23.05.2018 г. и вестник "Мост" на 24.05.2018 г.; ETV на 17.05.2018 г.

- 17.05.2018 г. - Втора работна среща, Бизнес Инкубатор, Клокотница, България

- Юни 2018 г. - възложени са дейностите: изследване на природно и културно наследство на област Хасково; изследване на традиционни храни и вина в област Хасково; разработване на интегрирана методология за културни и природни забележителности, традиционни храни и вина в регион Хасково

- 22.06.2018 г. - Изработени са първите информационни материали по проект eTOURIST - информационна брошура на български и английски език (страница 1, страница 2), информационна брошура на гръцки и английски език (страница 1, страница 2), лого на проекта, информационна табела и банер

- Юли 2018 г. - Осъществено първо ниво на контрол на Водещия партньор за периода 01.04.2018 г. - 30.06.2018 г.

- Юли 2018 г. - подготвен и изпратен до Съвместния секретариат Отчет за напредък по проекта за втория отчетен период 01.01 - 30.06.2018 г.

- Септември 2018 г. - Изследване на природно и културно наследство на област Хасково: Изследване (български, английски, гръцки); Анекс 1.1 (български, английски, гръцки), Анекс 1.2 (български, английски, гръцки), Анекс 1.3 (български, английски, гръцки), Анекс 1.4 (български, английски, гръцки)

- Септември 2018 г. - Изследване на традиционни храни и вина в област Хасково - Изследване (български, английски, гръцки); Анекс 1 (български); Анекс 2.1 (български, английски, гръцки); Анекс 2.2 (български, английски, гръцки)

- Септември 2018 г. - Интегрирана методология за културни и природни забележителности, традиционни храни и вина в регион Хасково - Методология (български, английски, гръцки); Анекс 1 (български, английски, гръцки); Анекс 2 (български, английски, гръцки)

- 2.10.2018 г. - Трета работна среща, Александруполис, Гърция

- Октомври 2018 г. - Осъществено първо ниво на контрол на Водещия партньор за периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.

- Декември 2018 г. - Осъществено първо ниво на контрол на Водещия партньор за периода 01.10.2018 г. - 30.11.2018 г.

- Януари 2019 г. - Осъществено първо ниво на контрол на Водещия партньор за периода 01.12.2018 г. - 31.12.2018 г.

- 8 Февруари 2019 г. - Четвърта работна среща в Хасково, България

 

Последна актуализация: 11.02.2019 г.

 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“ (eTOURIST), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020"

 
 
2018 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град