БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2018 Регионално сдружение на общините "Марица"

Седалище:
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4

Адрес за кореспонденция:
Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница

maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020
 

 

Проект: "Виртуална кухня Марица - Мерич", № CB005.1.23.017

 

Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД "УТС", Република България

 

Финансираща програма: Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020

 

Водеща организация: РСО "Марица"

 

Партньори: RPC в регион Мерич

 

Период на изпълнение: 21 март 2017 г. до 20 юни 2018 г.

 

Обща цел

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на възможностите за работа в мрежа между регионите Хасково и Мерич с оглед развитие на устойчив туризъм въз основа на традиционната кухня в двата региона и чрез организацията на трансгранични инициативи. 

 

Специфични цели:

1) Планиране и осъществяване на проучване в регионите Хасково и Мерич за събиране на традиционни рецепти от двата региона и идентифициране на местни области с традиционна кухня;

2) Разработване на ИКТ инструмент и смарт приложение за представяне и популяризиране на традиционната кухня на регионите Хасково и Мерич и за изграждане на мрежа между партньорите по проекта и регионалните участници в туризма;

3) Подобряване на популяризирането и съхраняването на традиционната кухня в трансграничния регион като част от културното наследство на Хасково и Мерич

 

Дейности:

 

Дейност 1: Проучвания в Хасково

Дейност 2: Проучвания в Мерич

Дейност 3: Видео готвене – традиционни рецепти от Хасково и Мерич

Дейност 4: Уеб платформа „Виртуален шеф“ и смарт приложение „Хасково и Мерич готвят“

Дейност 5: Фестивал Хасково и Мерич готвят

Дейност 6: Информация и публичност в България

Дейност 7: Информация и публичност в Турция

 

Очаквани резултати

- Проучване „Традиционни рецепти от Област Хасково“ и Проучване „Традиционни рецепти от Област Мерич“;
- Проучване "Местни области с традиционна кухня в Област Хасково" и Проучване Проучване "Местни области с традиционна кухня в Област Мерич";
- Карта „Местни области с традиционна кухня в Област Хасково и Област Мерич“;
- 10 дълги и 10 кратки видеа представящи традиционни рецепти от Хасково;
- 10 дълги и 10 кратки видеа представящи традиционни рецепти от Мерич;
- Уеб платформа „Виртуален шеф“ - обща платформа за традиционни кулинарни характеристики на Хасково и Мерич на три езика;
- Смарт приложение за мобилни устройства: „Хасково и Мерич готвят“ - представя бързото и лесно приготвяне на традиционни рецепти от Хасково и Мерич на три езика;
- Фестивал Хасково и Мерич готвят;
- Рецептурник с традиционна кухня "Кулинарна наслада от Хасково и Мерич" на български и турски език;
- Информационни брошури, публикации, пресконференции, партньорски срещи.

 

Полезни връзки

- Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020 - www.ipacbc-bgtr.eu

- Офис за сътрудничество EuropeAid - http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

Напредък по проекта

- 26.04.2017 г. - Пазарно проучване за изпълнение на Проучване „Традиционни рецепти от Област Хасково“ и Проучване "Местни области с традиционна кухня в Област Хасково"

- 26.04.2017 г. - Пазарно проучване за разработване на уеб платформа „Виртуален шеф“, разработване на смарт приложение „Хасково и Мерич готвят“ и разработване на карта "Местни области с традиционна кухня в Област Хасково"

- 12.05.2017 г. - Първа работна среща в Одрин, Турция

- 16.05.2017 г. - Провеждане на процедура "Field survey Traditional recipes of Haskovo region. Field survey local places with traditional cuisine in Haskovo region", CB005.1.23.017 – Surveys – A1 (Инструкция към кандидатите, Формуляр за оферта, Проект на договор, Декларация)

- 29.05.2017 г. - Начална пресконференция, Бизнес Инкубатор, Клокотница  

- 26.06.2017 г. - Провеждане на процедура "Development of web platform, smart application, map", CB005.1.23.017 – Web – A1 (Инструкция към кандидатите, Формуляр за оферта, Проект на договор, Декларация)

- 05.07.2017 - Провеждане на анкетно проучване за традиционни рецепти от Област Хасково с целеви групи:

1. Физически лица от Област Хасково - тук може да откриете онлайн анкетата (неактивна)

2. Представители на читалища от Област Хасково - тук може да откриете онлайн анкетата (неактивна)
- 06.07.2017 - Провеждане на анкетно проучване сред заведения за хранене за традиционни ястия, характерни за област Хасково - тук може да откриете онлайн анкетата (неактивна)

- 20.09.2017 - Проучване "Традиционни рецепти от Област Хасково" - български, турски, английски

- 20.09.2017 - Проучване "Местни области с традиционна кухня в Област Хасково" - български, турски, английски

- 20.09.2017 - Карта "Местни области с традиционна кухня в Област Хасково"

- 20.09.2017 - Проучване "Традиционни рецепти от Мерич" - български, турски, английски 

- 20.09.2017 - Проучване "Местни обекти с традиционна кухня в Мерич" - български, турски, английски

- 20.09.2017 - Карта "Местни обекти с традиционна кухня в Мерич"

- 20.09.2017 - Обща карта "Местни области с традиционна кухня в Област Хасково и Мерич"

- 31.10.2017 - Провеждане на процедура (Single tender procedure) "Development of videos presenting traditional recipes of Haskovo and Merich", CB005.1.23.017 – Videos – A1 - тръжно досие

- 11.12.2017 - Втора работна среща, България

- Публикации в местни и регионални медии през май - юни 2017 г. - haskovo.info; haskovo.net; izvestnik.info; вестник "Мост"

- Публикации в местни и регионални медии през декември 2017 г. - haskovo.info; haskovo.net; izvestnik.info; вестник „Мост“.

- "Виртуална кухня Марица - Мерич" във Facebook

- "Виртуална кухня Марица - Мерич" в YouTube

- Традиционните рецепти от Хасково и Мерич представени в дълги видеа на български, английски и турски език;

- Традиционните рецепти от Хасково и Мерич представени в кратки видеа на български, английски и турски език;

- Публикации в местни и регионални медии през май 2018 г. - haskovo.info; haskovo.net; izvestnik.info; e-svilengrad.com и вестник Мост.

- Онлайн форум към към уеб платформа „Virtual Chef“ е достъпен на следния адрес - https://virtual-chef.eu/forum/

Интервю в сутрешния информационно-музикален блок "Репортер" на радио Стара Загора на 7.05.2018 г.

- 10.05.2018 г. - Фестивал "Хасково и Мерич готвят"

- 31.05.2018 г. - Публикации в местни и регионални медии през май 2018 г. - haskovo.info; haskovo.net; izvestnik.info; e-svilengrad и вестник "Мост"

- Меморандум за сътрудничество за устойчиво развитие на туризма в Хасково и Мерич

- 10.05.2018 г. - Трета работна среща

- Публикации в местни и регионални медии през юни 2018 г. - haskovo.info на 06.06.2018 г.; haskovo.net на 06.06.2018 г.; izvestnik.info на 06.06.2018 г.; e-svilengrad.com на 07.06.2018 г. и вестник "Мост" на 07.06.2018 г.

- Публикации в местни и регионални медии през юни 2018 г.  - haskovo.info на 13.06.2018 г.; haskovo.net на 13.06.2018 г.; izvestnik.info на 13.06.2018 г.; e-svilengrad.com на 14.06.2018 г. и вестник "Мост" на 14.06.2018 г.

- Публикации в местни и регионални медии на 18.06.2018 г. - haskovo.info; haskovo.net; izvestnik.info; e-svilengrad.com

- 19.06.2018 г. - Четвърта работна среща

- Изпълнението на проект „Виртуална кухня Марица - Мерич” приключи

- Администриране на проект „Виртуална кухня Марица - Мерич“

 

Последна актуализация: 20.06.2018 г.

 

РСО „Марица“

Бизнес Инкубатор

6310 Клокотница, Хасково

тел./факс: +359 38 664869

maritza@maritza.info

www.maritza.info

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на РСО „Марица“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 
 
2018 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град