БГ

EN

   
           
 
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

ГРАФИК за срещи на Екипи на колела през месец март:

 

4.03 -9.00 – 11.00ч. приемна в ОССЗ Хасково

7.03 – 11.00ч. – с.Елена

13.03 – 11.00ч. – гр.Тополовград

18.03 – 11.00ч. – гр. Маджарово

18.03 – 13.30ч. – с.Долни главанак, общ.Маджарово

20.03 – 10.30ч. – с.Минерални бани

25.03 – 10.30ч. – гр.Димитровград

25.03 – 13.30ч. – с.Крепост

26.03 -  11.30ч. – гр.Ивайловград

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град