БГ

EN

   
           
 
Проекти


"Проект 100"


Инвестиционен
център "Марица"

Бизнесът на Хасково
и Еврос - заедно
в Европа

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.
Проект 100

Проект "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми" (Проект 100) се осъществява от Министерството на икономиката и енергетиката в сътрудничество и със съдействието на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) чрез създадената мрежа от бизнес центрове и бизнес инкубатори по Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" – JOBS. Проектът цели развитието на устойчив и конкурентоспособен частен сектор чрез предоставяне на цялостна и целенасочена помощ при стартирането и развитието на микро- и малки предприятия в България в сферата на производството или услугите. В периода 2004 - 2006 година Проект 100 успешно реализира програма за цялостна подкрепа на стартиращи фирми, включително достъп до финансови ресурси, в единадесет региона в страната. Общият бюджет за същия период бе в размер на 3,4 млн.лв. осигурени от Министерството на икономиката и енергетиката.

НОВО!!! Стартира ІІ кръг на Проект 100 през 2007 г.

Безвъзмездна финансова помощ ще се предоставя на стартиращи предприемачи в областите Монтана, Ловеч и Хасково.

От 6 до 9 ноември 2007 г. ще се проведат регионални информационни срещи по следния график:

6 ноември 2007 г. - Монтана, 16 часа, малка зала на Младежки дом

7 ноември 2007 г.Тетевен, 11.30 ч., заседателна зала на Община Тетевен, пл."Сава Младенов"

7 ноември 2007 г. - Ловеч, 16 ч., зала 109 в Дом “Преслав”, ул. Търговска № 24

8 ноември 2007 г. - Троян, 10 часа, зала на читалище „Наука”, пл. „Възраждане”

8 ноември 2007 г. - Хасково, 16 ч., залата на Община Хасково, пл. „Общински” № 1

9 ноември 2007 г.Харманли, 11.00 ч., зала на Бизнес център Харманли, ул. „Петко Каравелов” № 4

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ - ІІ КРЪГ

 

         Стартиране на ІІ кръг за 2007 г. и кандидатстване с бизнес идея: 12 – 23 ноември

         Обявяване на резултати: 30 ноември

         Провеждане на обучения и изпитен тест: 3 – 14 декември

         Разработване на бизнес планове: 17 декември – 25 януари 2008 г.

         Оценка на проектите: януари – февруари 2008 г.

         Официално обявяване на резултатите: в средата на м. март 2008 г.

Кандидатите трябва да подадат е 2 екземпляра Заявката за участие в Проект 100 за съответната област. Краен срок за поддаване на заявките за І кръг - 23.11.2007 г. Подаването на документите за съответната област става само в офисите на Бизнес центровете в градовете Хасково, Ловеч и Монтана на посочените по-долу адреси, в рамките на работното време на ръка, но не задължително лично или по пощата (важи пощенското клеймо).

Област Хасково
Бизнес център за информация и консултации – Хасково
ул. „Цар Освободител” №4
тел. (038) 665 021
факс (038) 664 869
ел.поща:
maritza@maritza.info

Област Ловеч
Бизнес център за информация и консултации – Ловеч
ул. „Търговска” №43
тел. (068) 604 996
факс (068) 604 997
ел.поща:
edc@edc-lovech.org

Област Монтана
АРР Бизнес център - Монтана
Бизнес инкубатор
ул. "Ал. Батенберг" № 2
тел. (096) 300 760
факс (096) 300 740
ел.поща:
office@arrbc-montana.org

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град